Warunki, jakie musi spełniać osoba chcąca uczestniczyć w rehabilitacji w naszym domu to:

  • zdiagnozowana choroba psychiczna (schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa itp.)
  • w dobrym stanie psychicznym, nie zagraża własnemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób
  • zdolna do samodzielnego zaspokajania własnych podstawowych potrzeb życiowych i nie wymagająca stałej opieki
  • chętna do aktywnego uczestnictwa w zajęciach – codziennie od poniedziałku do piątku min. 6 godzin dziennie
  • potrzebuje wsparcia w takim ośrodku
  • nie jest uzależniona od alkoholu u innych substancji psychoaktywnych

Przed podjęciem takiej decyzji przez kandydata zapraszmy do nas na rozmowę i po niezbędne dokumenty – druk zaświadczenia od lekarza psychiatry i druk zaświadczenia od lekarza rodzinnego.

Do pobrania