W Domu prowadzone są zajęcia w pracowniach:
a) artystycznych (rzeźby, plastycznej, krawieckiej, teatralnej)
b) edukacyjnych (komputerowej, j. angielskiego, redakcji)
c) sportowej obejmują gimnastykę, wycieczki piesze, ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych, tenis stołowy, nordic walking
d) rehabilitacji społecznej– psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych – konstruktywnego rozwijania problemów, asertywności, grupa wsparcia, trening w zakresie higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego; treningi kulinarne, porządkowe, zajęcia ogrodnicze i majsterkowicza, sekcja pracy, doradztwo zawodowe.

W Domu prowadzona jest stała opieka psychologiczna i wsparcie pracownika socjalnego.