Z inicjatywy Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc i przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz firmy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. organizujemy od 2018 Zrozumieć i Pomóc Forum Zdrowia Psychicznego, które stawia sobie za cel:

  1. Wzrost świadomości społecznej dotyczącej zdrowia psychicznego.
  2. Wzrost wiedzy na temat codziennego życia z chorobą psychiczną i możliwości pomocy.
  3. Dzielenie się doświadczeniem związanym ze zdrowiem psychicznym samych osób chorujących, ich rodzin i specjalistów.
  4. Integrację środowiska osób i instytucji zainteresowanych zdrowiem psychicznym  w Wielkopolsce.
  5. Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.