TEATR POD FONTANNĄ to nieformalna grupa powstała w 2016 roku w ramach programu “Teatr Powszechny” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Tworzą ją uczestnicy pracowni teatralnych prowadzonych w prowadzonych przez Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc. Teatr pod Fontanną ma w swym dorobku cztery doskonale przyjęte przez krytykę i publiczność spektakle, które powstały w kolejnych latach funkcjonowania projektu.

Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje Janusz Stolarski, reżyser i aktor z bogatym doświadczeniem nabytym podczas pracy zarówno w tradycyjnych, jak i alternatywnych teatrach. Jest też mistrzem monodramy, twórcą jednoosobowych spektakli nagradzanych i wyróżnianych w kilku konkursach oraz na międzynarodowych festiwalach.

Przygotowując premiery TEATRU POD FONTANNĄ, reżyser zaprasza do współpracy takich muzyków i scenografów, którzy gwarantują osiągnięcie zamierzonego efektu. Ważną rolę w grupie odgrywają terapeuci ze Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc – Paweł Nyga i Łukasz Gnioch, świetnie odnajdujący się zarówno podczas prób, jak i samych przedstawień. Dodatkowo w niektórych spektaklach, do zespołu dołączają młode, uczące się aktorskiego rzemiosła osoby.

Efekty pracy TEATRU POD FONTANNĄ są niezwykle budujące. Przekraczanie kolejnych progów trudności skutkuje zauważalnym wzrostem poczucia własnej wartości i związaną z nim pewnością siebie aktorów. Coraz mniej niezbędna jest obecność na scenie reżysera, wspierającego artystów, przemierzających kolejne sceny spektakli.

Dotychczasowy dorobek prowadzonej przez Janusza Stolarskiego grupy jest praktycznym spełnieniem teoretycznie sformułowanych zamierzeń, co dla pomysłodawców i realizatorów projektu stanowi wartość bezcenną.