Środowiskowy Dom Samopomocy “Pod Fontanną” w Poznaniu jest pierwszą w Polsce placówką opartą na międzynarodowym modelu “Fountain House”, przeznaczoną dla osób z problemami zdrowia psychicznego. Funkcjonuje od sierpnia 2001 roku. Założycielem Domu jest Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc”, skupiające ludzi, którym na sercu leży dobro osób z zaburzeniami psychicznymi.

ŚDS “Fountain House” w Poznaniu zapewnia wsparcie 50 osobom po przebytym kryzysie psychicznym, głównie osobom z rozpoznaniem schizofrenii.

Głównym zadaniem poznańskiego Domu “Pod Fontanną” jest zapewnienie swoim użytkownikom odpowiedniej pozamedycznej opieki środowiskowej. Dom, zgodnie z założeniami tego typu placówek, ukierunkowany jest na podnoszenie jakości życia osób przewlekle chorujących psychicznie, głównie na schizofrenię. Dotyczy to wielu aspektów życia. Dom “Pod Fontanną” jest dla osób chorych pomostem wiodącym do integracji ze światem zewnętrznym, jest formą przejściową, a nie ostatecznym celem. Ukierunkowuje, motywuje osoby chore do dokonywania często bardzo elementarnych wyborów.

Ogólne założenia realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy “Fountain House” można ująć następująco:

 • prowadzenie działalności w zakresie szeroko pojętej pomocy osobom chorym psychicznie, ich rodzinom i opiekunom,
 • uczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i społecznych,
 • rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.

Głównym celem Domu “Pod Fontanną” jest rehabilitacja poszczególnych członków.

Użytkownicy Domu mają możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach i treningach realizowanych w ramach funkcjonujących w ŚDS “Fountain House” pracowni (sekcji):

 1. pracownia kulinarna — w ramach tej pracowni użytkownicy Domu uczą się przygotowywać proste potrawy, wykonują podstawowe prace związane z prowadzeniem kuchni, w tym dokonują również zaopatrzenia w produkty spożywcze, uczą się planować jadłospis itp.;
 2. trening porządkowy — użytkownicy Domu samodzielnie dbają o utrzymanie czystości i higieny miejsca, w którym przebywają;
 3. pracownia artystyczna — obejmuje ona następujące zajęcia:
  • pracownia teatralna — zajęcia te realizowane są przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu; sprzyjają one ułatwieniu komunikacji, umiejętności wyartykułowania siebie, własnych problemów, nazywania ich “na głos”;
  • zajęcia muzyczno-relaksacyjne — obejmują one zarówno zajęcia z muzykoterapii polegające na słuchaniu muzyki, jak też terapię tańcem i ruchem; uczestnicy wyzwalają tu swój potencjał twórczy, energię i jednocześnie rozkoszują się muzyką; w ramach tej pracowni prowadzone są również zajęcia relaksacyjne mające służyć nauce odpoczynku i nabyciu umiejętności redukowania stresu;
  • pracownia plastyczna — uczestnicy mają tu możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień plastycznych, uczą się wypowiedzi za pomocą różnych środków artystycznych, podnoszą poziom samoakceptacji, samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie, a także poznają techniki malowania;
  • pracownia kulturalna — w ramach tych zajęć organizowane są wyjścia do kina, teatru, opery, muzeów itp.; służą one głównie wzbogaceniu przeżyć i doznań estetycznych użytkowników Domu, jak też włączeniu ich w szeroko rozumiane życie kulturalne społeczeństwa;
 4. pracownia kształcąca — aby zapewnić znalezienie miejsca na rynku pracy, Dom zapewnia swoim członkom kształcenie, obejmujące naukę języka angielskiego w formie podstawowej i zaawansowanej, naukę języka niemieckiego na poziomie podstawowym, a także naukę obsługi komputera i Internetu; w ramach pracowni kształcącej Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc”, będące twórcą Domu, realizuje spotkania psychoedukacyjne zarówno dla osób chorych psychicznie, jak też ich rodzin i opiekunów, dotyczące problematyki chorób psychicznych;
 5. biblioteka — wszyscy użytkownicy Domu mają zapewniony swobodny dostęp do zbiorów biblioteki obejmujących zarówno klasykę literatury, najnowsze bestsellery, jak i literaturę fachową;
 6. sekcja pracy — jej zadaniem jest aktywne poszukiwanie miejsc pracy zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy;
 7. trening obsługi biura — W ramach 2-godzinnych dyżurów uczestnicy Domu uczą się zasad prowadzenia rozmów telefonicznych, udzielania podstawowych informacji osobom dzwoniącym do ŚDS, jak również nadawania i odbierania faksów, prowadzenia korespondencji, pisania prostych pism urzędowych, obsługi ksero itp.;
 8. pracownia rehabilitacyjno-sportowa oraz turystyczno-rekreacyjna — obejmuje ona zajęcia sportowe, w tym gimnastykę, zajęcia na siłowni, pływalni, aerobik wodny oraz gry i zabawy sportowe; w ramach ww. zajęć organizowane są również wycieczki i spacery;
 9. gry i zabawy intelektualne — zajęcia aktywizujące intelektualnie realizowane w formie zabaw;
 10. pracownia ogrodnicza — w jej ramach użytkownicy Domu wykonują proste prace ogrodnicze, dbają o estetyczny wygląd znajdującego się przy Domu ogrodu;
 11. pracownia krawiecka — uczestnicy poznają podstawowe techniki czynności krawieckich, poznają budowę maszyny do szycia oraz proste czynności w zakresie jej obsługi, uczą się również i wykonują proste prace krawieckie.

Poza tym, w ŚDS „Fountain House” przeprowadzane są treningi: lekowe, budżetowe, umiejętności społecznych, interpersonalne i umiejętności spędzania czasu wolnego.

ŚDS „Fountain House” zapewnia również swoim członkom opiekę psychologiczną, w tym indywidualne poradnictwo i grupowe warsztaty psychologiczne, jak też – w miarę pojawiających się potrzeb – poradnictwo prawne oraz socjalne.

Codzienna rutyna, wykonywanie domowych prac, stałe kontakty społeczne procentują w przyszłości większą niezależnością i wykształceniem zdolności do pracy dla tych, którzy tego chcą.

Praca jest centralnym punktem rehabilitacji w poznańskim Domu “Fountain House”. Myślą przyświecającą podejmowanym tu działaniom jest to, że człowiek jest ściśle związany z pracą, bowiem praca daje możliwość zmierzenia się z własnymi siłami, talentem, zdolnościami. Jest absolutnym warunkiem do poczucia własnej wartości. Codzienna praca w Domu charakteryzuje się otwartą i troskliwą atmosferą. Jest równy kontakt i podział ról w pracy, każdy jest ważny. Członkowie sami decydują, jak często chcą uczestniczyć w zajęciach Domu, z kim chcą pracować. Podejmują odpowiedzialność za siebie nawzajem, jak też za decyzje dotyczące funkcjonowania Domu.

Bieżące korzyści i osiągnięcia członków to poprawa samopoczucia, mniej pobytów w szpitalu, satysfakcjonujące kontakty w grupie, nauczenie się potrzebnych w codziennym życiu zajęć. Nie mniej jednak najważniejszy cel programu to pomoc osobom chorym w odzyskaniu wewnętrznej i społecznej autonomii poprzez znalezienie i utrzymanie odpowiedniej pracy. Motto Domu “Pod Fontanną” brzmi: “nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego, lecz każdy jest zdolny do zrobienia czegoś”.

Skip to content