Dane teleadresowe:
Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"
ul. Garbary 47, 61-869 Poznań, e-mail: kontakt@zrozumiecipomoc.pl
KRS: 0000071542, NIP: 781-16-76-338, KONTO: 15 1020 4027 0000 1002 0366 8894
zrozumieć i pomóc
O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc”, którego siedziba znajduje się w Poznaniu, powstało w 2000 roku.

Ogólnym celem jego działalności są oddziaływania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin. Dla realizacji powyższych celów, do zadań stowarzyszenia należy m.in.:

  • organizowanie i udzielanie pomocy prawnej, duchowej i innej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom
  • pomoc w organizowaniu i poszukiwaniu miejsc pracy
  • rozwijanie współpracy z władzami, organizacjami administracji samorządowej i państwowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
  • nawiązywanie kontaktów i współpraca z osobami fizycznymi, lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin
  • dążenie do utworzenia nowoczesnych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi opartych na modelu “Fountain House”
  • pomoc w korzystaniu ze swoich uprawnień, pomoc w problemach mieszkaniowych, rzecznictwo w zakresie praw obywatelskich i socjalnych, socjalnych także pomoc w uzyskaniu w razie potrzeby odpowiednich świadczeń medycznych, psychologicznych, farmakologicznych.
Nasza misja

Swoje cele i założenia Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy w Poznaniu, opartych na międzynarodowym modelu domów-klubów “Fountain House”, w których wsparcie znajduje obecnie 125 osób po przebytym kryzysie psychicznym; jednocześnie Stowarzyszenie prowadzi galerię, klub popołudniowy oraz hostel, który jest miejscem przejściowego zamieszkania i rehabilitacji dla 9 osób chorych psychicznie.

Stowarzyszenie “Zrozumieć i Pomóc” zrzeszone jest w Ogólnopolskim Związku Stowarzyszeń i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie POL-FAMILIA.

fountain-housezielone centrum