W lutym 2005 roku otwarty został w Poznaniu drugi Środowiskowy Dom Samopomocy oparty na międzynarodowym modelu domów-klubów Fountain House, przeznaczony dla 66 osób po przebytych kryzysach psychicznych.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum jest pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego w poszukiwaniu i określeniu własnego miejsca w społeczeństwie, rodzinie i na rynku pracy. Staramy się doprowadzić do poprawy jakości ich życia poprzez rozwijanie rozmaitych umiejętności społecznych oraz do polepszenia stanu zdrowia psychicznego podnosząc samoocenę i wzmacniając ich tożsamość. Realizujemy to głownie poprzez zwiększenie aktywności, odpowiedzialności i samodzielności życiowej dzięki uczestnictwu w codziennym życiu Zielonego Centrum. Osoby korzystające z naszych usług mogą nabyć nowe kompetencje oraz doskonalić już posiadane – nauczyć się obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu, nauczyć się podstaw języka angielskiego, szycia, gotowania, ale także organizacji i wykorzystania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, naukę relaksacji i rozwój zainteresowań. Dzięki pracom w grupach uczestnicy mogą nauczyć się współdziałania i koordynacji prac oraz poprawić werbalną i niewerbalną komunikację z otoczeniem poprzez naukę czytelnego wyrażania swoich emocji, zwiększenie asertywności, przygotowanie do rozmów z pracodawcami. Proponując zajęcia treningu higienicznego, pracowni krawieckiej, ogrodniczej i porządkowej staramy się doprowadzić do poprawy dbałości o własny wygląd oraz estetykę otoczenia.

 
Skip to content