Prezes Stowarzyszenia

Katarzyna Majer – kmajer@zrozumiecipomoc.pl, tel. 516140928

Wiceprezes Stowarzyszenia

Katarzyna Bekasiak – kbekasiak@gmail.com

Sekretarz Stowarzyszenia

Ryszard Królikowski – rrkrolikowski@gmail.com

Skarbnik Stowarzyszenia

Paweł Nyga – pnyga@zrozumiecipomoc.pl

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia

Maja Mintura-Woźniak – mminturawozniak@fountain-house.pl

Natalia Uracz – kancelaria.uracz@gmail.com