Osoby z zaburzeniami psychicznymi zaliczają się do grupy najbardziej narażonej na wykluczenie społeczne. Często, po pierwszym epizodzie choroby i pobycie w szpitalu, ich sytuacja osobista bardzo się komplikuje, niejednokrotnie nie mają zagwarantowanej możliwości powrotu do domu rodzinnego i stają się w ten sposób bezdomnymi. Dla tych osób zostało na początku 2006 roku uruchomione pierwsze mieszkanie chronione. Stowarzyszenie prowadzi obecnie dwa mieszkania chronione, jedno przy ulicy Garbary 47 przeznaczone dla 7 osób i drugie przy ulicy Rybaki 18 dla 5 osób.

Oprócz dachu nad głową zapewniamy mieszkańcom prowadzącą do samodzielności rehabilitację poprzez wykonywanie codziennych czynności i prac w ramach funkcjonowania mieszkania chronionego, od sprzątania i gotowania, przez administrację, do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Procedura przyjęcia

napisać podanie do Zarządu Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc z prośbą o przyjęcie do mieszkania chronionego opisując swoją sytuację życiową

proszę o umieszczenie w podaniu numeru telefonu kontaktowego / adresu e-mail

W momencie zwolnienia się miejsca w mieszkaniu chronionym zarząd stowarzyszenia rozpatruje podania i decyduje o przydziale miejsc,

informacja o przydziale miejsca jest przekazywana do osoby zainteresowanej drogą telefoniczną/mailową bądź w inny ustalony wcześniej sposób

Telefon do koordynatora mieszkania: Piotr Wachowiak 504221011

E-mail: garbary47@gmail.com

Wniosek o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz

Skip to content