Osoby z zaburzeniami psychicznymi zaliczają się do grupy najbardziej narażonej na wkluczanie społeczne. Często, po pierwszym epizodzie choroby i pobycie w szpitalu, ich sytuacja osobista bardzo się komplikuje, niejednokrotnie nie mają zagwarantowanej możliwości powrotu do domu rodzinnego i stają się w ten sposób bezdomnymi. Dla tych osób zostało na początku 2006 roku uruchomione mieszkanie chronione posiadające 9 miejsc. Oprócz dachu nad głową zapewniamy mieszkańcom prowadzącą do samodzielności rehabilitację poprzez wykonywanie codziennych czynności i prac w ramach funkcjonowania mieszkania chronionego, od sprzątania i gotowania, przez administrację, do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Procedura przyjęcia

  • napisać podanie do Zarządu Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc z prośbą o przyjęcie do mieszkania chronionego krótko opisując swoją sytuację życiową 
  • proszę o umieszczenie w podaniu numeru telefonu kontaktowego / adresu e-mail 
  • zarząd stowarzyszenia średnio raz w miesiącu rozpatruje podania i decyduje o przydziale miejsc, jeśli w danym momencie są miejsca wolne 
  • informacja o przydziale miejsca jest przekazywana do osoby zainteresowanej drogą telefoniczną/mailową bądź w inny ustalony wcześniej sposób

Telefon do koordynatora mieszkania: Piotr Wachowiak 504221011

E-mail: garbary47@gmail.com

Skip to content