PSYCHOEDUKACJA

ZAPRASZAMY

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” serdecznie zaprasza

na zajęcia z psychoedukacji dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie w ramach realizacji zadania publicznego

„NAUCZĘ SIĘ, JAK CIĘ WSPIERAĆ”  

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZIN, OPIEKUNÓW i OSÓB Z OTOCZENIA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

Miejsce spotkań:   

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum”

Ul. Garbary 47,  61-869 Poznań

Koordynator projektu: Katarzyna Majer tel. 516 140 928

Ulotka informacyjna wraz z harmonogramem spotkań i tematami do pobrania: ULOTKA-PSYCHOEDUKACJA-2020.pdf

Jako “wspierający” jesteście Państwo bardzo ważni dlatego chcemy Was zachęcić do zrobienia czegoś dla siebie. Warsztaty pozwolą zdobyć konkretną wiedzę na temat chorób i sposobów radzenia sobie z nimi. Zajęcia są okazją do spotkania osób borykających się z podobnymi problemami, są okazją do otrzymania wsparcia i do wymiany doświadczeń.

Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści związani ze Stowarzyszeniem Zrozumieć i Pomóc.

Katarzyna Majer – prezes Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc, pedagog i terapeuta środowiskowy, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu

Grzegorz Kolasa – lekarz psychiatra,

Agnieszka Skołuda – doradca zawodowy, terapeuta środowiskowy i pracownik socjalny w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu

Justyna Kosińska – terapeuta środowiskowy, pracownik socjalny w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum

Katarzyna Borkowska – psycholog, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu

Sławomir Chwiłkowski – psycholog, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu

Natalia Uracz – radca prawny prowadzący sprawy osób doświadczających choroby psychicznej, członek zarządu Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc

Paweł Nyga – pedagog, terapeuta, skarbnik Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc

Ulotka psychoedukacja 2020 strona 1 z 2
Ulotka psychoedukacja 2020 strona 2 z 2

Kryzysownik – wydanie pierwsze

Przekazujemy na Państwa ręce Kryzysownik, w którym przedstawiamy krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc. Autorami tego wydawnictwa są psycholog Natalia Miśko i terapeuta Łukasz Gnioch. Kryzysownik został napisany na potrzeby Zrozumieć i Pomóc II Forum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Następnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wydał ten materiał jako narzędzie do rozpowszechniania w promocji i szeroko pojętej profilaktyce zdrowia psychicznego.