Psychoedukacja

Kryzysownik – wydanie pierwsze

Przekazujemy na Państwa ręce Kryzysownik, w którym przedstawiamy krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc. Autorami tego wydawnictwa są psycholog Natalia Miśko i terapeuta Łukasz Gnioch. Kryzysownik został napisany na potrzeby Zrozumieć i Pomóc II Forum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Następnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wydał ten materiał jako narzędzie do rozpowszechniania w promocji i szeroko pojętej profilaktyce zdrowia psychicznego.