W ramach realizacji projektu unijnego Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Drews na ul. Grodziskiej 14 nasze Stowarzyszenie prowadzi klub seniora i klub weekendowy dla osób po kryzysach psychicznych.

W ramach klubu seniora są organizowane zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne przez terapeutę i psychologa. Klub seniora jest miejscem spotkań osób starszych, w którym mogą swobodnie spotykać się i oddawać ulubionym aktywnościom. Cel projektu to: wzmacnianie zdrowia psychicznego u osób starszych, przeciwdziałanie kryzysom psychicznym oraz wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej, poprawa jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Klub weekendowy jest miejscem, w którym znajdują wsparcie osoby po kryzysach psychicznych pracujące, uczące się jak również osoby, które mają czas wolny w weekend i chcą go spędzić aktywnie. W ramach działań klubowych realizowane następujące tematy: trening funkcji poznawczy, zajęcia plastyczne, filmoterapia, hortiterapia, pogadanki edukacyjne na temat uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, relaksacja, muzykoterapia, gry i zabawy edukacyjno-integracyjne, rozmowy wspierające, zajęcia sportowe, spacery, spędzanie czasu w ogrodzie.


Zakres realizowanych zadań zarówno w klubie seniora i w klubie weekendowym to:

  • realizacja zajęć klubowych nakierowanych na rozwój osobisty i aktywizację społeczną (np. arteterapia, muzykoterapia itp.),
  • prowadzenie działań integracyjnych,
  • bezpłatne poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne dla osób po kryzysach psychicznych,
  • prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
  • poprawa funkcji poznawczych u osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
Skip to content